Zabiegi fizjoterapeutyczne

Fizjoterapia jest działem medycyny w zakresie, którego stosowanie różnych bodźców na organizm oraz metod fizykoterapeutycznych pozwala na profilaktykę oraz leczenie zachowawcze wielu schorzeń. Fizjoterapia ma charakter interdyscyplinarny, pozwala na leczenie chorób nie tylko układu mięśniowo-szkieletowego, ale również: oddechowego, sercowo-naczyniowego, oraz często zmniejsza dolegliwości bólowe ze strony narządów wewnętrznych.

Głównym celem fizjoterapii (o ile to możliwe) jest całkowite usunięcie procesu chorobowego oraz jego następstwa, a także zapobieganie nawrotom oraz przywrócenie ogólnej sprawności. Ponadto wszelkiego rodzaju zabiegi mają na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz stanów zapalnych. W przypadku narządu ruchu dochodzi do przywracania prawidłowego zakresu ruchu, zwiększenia siły mięśniowej, przywracania prawidłowych stereotypów ruchowych. W przypadku nieodwracalnych i niemożliwych do usunięcia, fizjoterapia pozwala na uzyskanie możliwie najlepszego stanu funkcjonowania oraz „naukę” oszczędnego korzystania z narządu ruchu.

Zabiegi fizjoterapeutyczne nadzoruje fizjoterapeuta. Stosuje różne metody diagnostyki obrazowej, funkcjonalnej oraz terapii, w skład której wchodzą następujące elementy:

– ruch
– manipulacje
– mobilizacje
– masaż
– oddziaływanie fizykalne

Efektywność zabiegów fizjoterapeutycznych zależy nie tylko do wiedzy i doświadczenia fizjoterapeuty ale również od zaangażowania samego pacjenta. Osoba współpracująca i zaangażowana w terapię odnosi zdecydowanie lepsze i szybsze wyniki lecznicze.

Leave your reply