Czym jest psychoterapia i jakie są jej główne nurty?

Psychoterapia to niezwykle rozległe zagadnienie, którego szczegóły są idealną bazą do wielogodzinnych, lub wielostronicowych rozmyśleń. Mając na uwadze niskie zasoby czasu oraz uwagi potencjalnych czytelników, poniższy artykuł będzie swego rodzaju częściowym przewodnikiem po tej niezwykle interesującej dziedziny.

Psychoterapia ma wiele odmian
Psychoterapia podlega klasyfikacji z powodów metodologicznych, które to względy odnajdują swoje podstawy w pięciu głównych nurtach, do jakich należy nurt systemowy, behawioralny, psychodynamiczny oraz poznawczy bądź gestalt. Psycholog tarnów, a dokładniej psychoterapeuta terapią w systemie poznawczym będzie się nastawiał na korekcję toków myślowych, emocji oraz utwierdzeń, które uległy deformacji w skutek błędów zaistniałych w procesie postrzegania rzeczywistości. Terapia w nurcie systemowym zakłada nierozerwalną współzależność człowieka od jego otoczenia (na przykład: rodziny) i nastawiona jest na skorygowanie postaw właśnie względem systemu, w jakim jednostka funkcjonuje lub też podejmuje się próby modyfikacji systemu, jako takiego. Psychoterapia psychodynamiczna funkcjonuje w oparciu o rozpoznawanie i rozwiązywanie wewnętrznych, często nieuświadomionych konfliktów, których nazwanie i określenie staje się podstawą do weryfikacji postaw oraz emocji. Ostatnim ze wspomnianych typów terapii jest ta w systemie behawioralnym. Nurt behawioralny bazuje na twierdzeniu, iż funkcjonowanie człowieka w rzeczywistości jest wynikiem nawyków nabytych w trakcie uczenia się i poznawania świata. Innymi słowy nasze ułomności wynikają z błędnego odczytywania zależności i mogą ulec skorygowaniu dzięki odpowiedniemu modelowaniu postaw względem tego, co niesie ze sobą codzienność.

Oczywiście te cztery główne typy terapii nie wyczerpują w pełni tematu, jednak są wystarczające do nakreślenia specyfiki zagadnienia. Różnorodność metod umożliwia dobranie odpowiedniej terapii względem potrzeb oraz predyspozycji osoby szukającej wparcia psychologicznego. Niezależnie jednak od obranego kierunku w całym procesie terapii najważniejsza jest konsekwencja działań oraz otwartość na zachodzące zmiany.

Leave your reply